Loading...

Metsa maakler

Rain Tulp

on valdkonnas töötanud enam kui 20 aastat. Aitab-nõustab alates metaskorralduskavade koostamisest, kuni metsa hindamise ja realiseerimiseni.

Tema igapäevategevuseks  on  ettevõtte juhtimine, mille tegvusteks on  metsamaterjali ost-müük , metsaraie ( mehhaniseeritud kui käsitsi) , väljavedu ja metsaveo transport !